Je to těžké

Je velmi těžké, popsat problémy současných podnikatelů se zakládáním nových firem. Měli jsme za úkol kvantifikovat a specifikovat největší úskalí při zakládání nových firem. Zprvu se tento úkol jevil jako vcelku snadný. Plán byl jasný: Musíme si zjistit, co všechno je potřeba z úředního hlediska, jaké náležitosti je třeba splnit, po kolika úřadech je třeba chodit, kolikrát je třeba navštívit banku, jaký musí být minimální vstupní kapitál a další záležitosti. Započítat úřední lhůty, vytíženost jednotlivých pracovišť, brát v úvahu roční období, množství státních svátků v době zakládání firmy (zmenšení počtu pracovních a úředních hodin na úřadech) a pár dalších drobností. To vše zesumarizovat a převést do konečného přehledu a případně vyjádřit graficky pro větší názornost. Jenže pak se to zadrhlo.

V čem byl problém

Narazili jsme najednou na možnost koupě ready made společností a najednou jsme neměli co zkoumat. Vybrali jsme si firmu, zaplatili a další den jsme byli majitelé firmy. Zkuste to taky!